Tag: Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai – Vol.3

Posted on February 6, 2017in Uncategorized

Not too bad.

SUBTITLES
TL: Chyuu/Harunatsu
TS: Chyuu/Harunatsu

720p 10-bit BD

Nanatsu no Taizai – Vol.3 [BD 720p-AAC]

Nanatsu no Taizai – Vol.2

Posted on October 28, 2016in Uncategorized

Sorry for being late again. ^.^

SUBTITLES
TL: Chyuu/Harunatsu
TS: Chyuu/Harunatsu

Additional credits :-
QC :- wellivea1.
Everything else :- Haru.

720p 10-bit BD

Nanatsu no Taizai – Vol.2 [BD 720p-AAC]

1080p 10-bit BD

Nanatsu no Taizai – Vol.1

Posted on July 7, 2016in Uncategorized

Yes, I was stalling it. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

SUBTITLES
TL: Chyuu/Harunatsu
TS: Chyuu/Harunatsu

Additional credits :-
BD’s :- neko-raws.
QC :- wellivea1.
Everything else :- Haru.

720p 10-bit BD

Nanatsu no Taizai – Vol.1 [BD 720p-AAC]

1080p 10-bit BD


Nanatsu no Taizai – Vol.1 [BD 1080p-FLAC]

Top